سلام وقت بخیر دوستان دو تا سوال دارم عزیزی میتونه کمک کنه…

سلام وقت بخیر
دوستان دو تا سوال دارم عزیزی میتونه کمک کنه
سوال ۱ چند عدد سه رقمی میتوان نوشت که زوج نباشد؟
سوال ۲ چند عدد دو رقمی فرد می توان نوشت؟

———————————————-

سوال ۱ می شه ۴۵۰
سوال ۲ می شه ۴۵

———————————————-

سپاس

———————————————-

سلام فکر کنم هرکدوم ۴۵تامیشه