سلام صبح اساتید و همکاران بخیر 🔻بعضی از دوستان معتقدند که…

سلام صبح اساتید و همکاران بخیر

🔻بعضی از دوستان معتقدند که در صورت امکان گروه توسط خودشان یا توسط ادمین باید پاکسازی شودچون گوشیشان هنگ می کند !!!
طبق فرمایشات یک فرد مطلع چیزی به اسم هنگ تو تلگرام نداریم.‌چون پیامهای تلگرام روی سرور هست.

لطفا در گروههای به ویژه آموزشی که همکاران مطالب ارزشمند و مختلفی را جهت استفاده عموم همکاران و دانش آموزان ارسال می کنند به این نکته توجه شود و پاکسازی نشود تا دانش آموزان و معلمان هر زمانی با سرچ کردن به مطالب مورد نظرخود دسترسی داشته باشند .‌🙏🌺