#تدریس آنلاین #فصل دوم #ریاضی چهارم #صفحه ی ۲۷ #افسانه…#تدریس آنلاین #فصل دوم #ریاضی چهارم #صفحه ی ۲۷ #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

———————————————-

۲۴ مگ؟ حجمشو کم کنین زیاده

———————————————-

فیلم هایی که امروز آماده کردم تعدادشون زیاد بود دیگه فرصت کم کردن حجم ریاضی ها رو نداشتم🙏🏻