این به صورت شکل چطوری حل کنیم ؟؟این به صورت شکل چطوری حل کنیم ؟؟

———————————————-

سلام ماشالاش باشه باید ۱۲ تا ۳ ششم رسم کنید
یا میتونید ۳ ششم را ساده کنید ۱۲ تا ۱ دوم رسم کنیدکه میشه ۶ نهایتش

———————————————-

پس ۱۲ تا شکل بکشم که هر شکل به شش قسمت تقسیم و سه تا از هرکدام رنگ شده باشه ؟؟

———————————————-

بعله
یا کسر را ساده کنید بشه یک دوم یک دوم ها را شکل بکشید بهترتره لقمه را نچرخونیم

———————————————-

بسیار متشکر

———————————————-

🙏🌹