1134043354_3128211134043354_312821

———————————————-

ببخشید جواب سوال۸ را میخواستم

———————————————-

-15

———————————————-

مگه قرینه ی ۵- ، ۵+ نمیشود؟ که ۳×۵ میشه ۱۵ تا پس میشه۱۵+؟

———————————————-

میشه منفی پانزده

———————————————-

3×-(-(-5)=-15