📚 آموزش مجازی ریاضی 🔴 تمرین ص۱۹ 📌مدرس: المیرا نیک طاش…

📚 آموزش مجازی ریاضی
🔴 تمرین ص۱۹
📌مدرس: المیرا نیک طاش
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Join🔜😍کانال تخصصی ششم😍
🍃🌸 🌸🍃@shasomiyha123