🎵جان جهان 💠آواز:محمدرضا شجریان 💠آهنگ :پرویز مشکاتیان…

🎵جان جهان

💠آواز:محمدرضا شجریان
💠آهنگ :پرویز مشکاتیان
💠شعر:مولانا
💠دستگاه:نوا
💠گروه:عارف

جان جهان دوش کجا بوده ای
نی غلطم در دل ما بوده ای

🖤🖤🖤

🎶 شبتون با آرامش♬