‏عکس از A.R.M‏عکس از A.R.M

———————————————-

لطفا راهنمایی میکنین؟؟

———————————————-

5 , 13 , 25 , …
+8 +12

1) (1×1)+(2×2)=5
2) (2×2)+(3×3)=13
3) (3×3)+(4×4)=25
….

n) (n×n) +(n+1)(n+1)

,n شماره شکل

شکل دهم
(10*10)+(10+1)(10+1)=

———————————————-

اگه میشه سوال منم ج بدید

———————————————-

از الگوی سوال شما من چیزی متوجه نشدم سر در نیاوردم?

———————————————-

الگو. که نیست

———————————————-

سپاس