میشه تصویر بفرستین لطفا

میشه تصویر بفرستین لطفا

———————————————-

1003083466_111463

———————————————-

خیلی متشکرم🙏🌺

———————————————-

اختیار دارید.

———————————————-

همکار محترم من متوجه نشدم چون سه دوم را فقط روی آن چهار قسمت رنگ شده(چهار سوم) باید نشون بدیم نه کل شکل.

———————————————-

آخه سه دوم کسر بزرگتر از واحد هستش باتوجه به کسر چهار سوم و مخرج سه دوم نتیجه همون میشه🙄