من که خیلی خسته م . در طول این ده سال آموزش، به اندازه ی…

من که خیلی خسته م . در طول این ده سال آموزش، به اندازه ی این یه ماه خسته نشدم.
حالا اینها به کنار ، ادره میگه شاد ، میریم شاد و غمگین میاییم واتس آپ

———————————————-

اره والا کلافه ایم یه مقدار مطلب تو شاد یه مقدار تو واتساپ .
غیر از خودمون اهالی منزل هم خسته شدن

———————————————-

پس بنده این جوری نیستم امروز واقعا خیلی خیلی بد بود شاد کارنمیکرد انشاءالله بزودی این بیماری تمام بشه بریم سر کلاس