منظور از اوای دلنشین و نغمه های مهربانی چیست

منظور از اوای دلنشین و نغمه های مهربانی چیست

———————————————-

1- مقصود از(( آواهای دلنشین )) و ((نغمه های مهربانی )) چیست ؟

این آوا ها و نغمه ها لالایی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پروش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و اورا با این زبان پرورش می دهند وبزرگ می کنند .

———————————————-

ممنونم استاد