#ششم_کوشا ? آموزش مجازی مطالعات ? درس ۳ تصمیم گیری چیست…

#ششم_کوشا
? آموزش مجازی مطالعات
? درس ۳ تصمیم گیری چیست
?مدرس: المیرا نیک طاش
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Join??کانال تخصصی ششم?
?? https://t.me/shasomiyha123 ??