#ششم_کوشا 📚 آموزش مجازی مطالعات 🔴 درس ۳ تصمیم گیری چیست…

#ششم_کوشا
📚 آموزش مجازی مطالعات
🔴 درس ۳ تصمیم گیری چیست
📌مدرس: المیرا نیک طاش
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Join🔜😍کانال تخصصی ششم😍
🍃🌸 https://t.me/shasomiyha123 🌸🍃