سلام ای در فارسی چه اسمی داره؟

سلام
ای در فارسی چه اسمی داره؟

———————————————-

لطفا جواب

———————————————-

فارس + ی —-> صفت نسبی هست
پسوند نسبی هست ( ی ) ، یای نسبت

———————————————-

نه استاد منظورم اینه به ای چی میگن؟
فک کنم ای فاصله

———————————————-

سلام
ای حرف ندا یا نشانه ی منادا هست ،اسم نیست

———————————————-

1091242663_343661

———————————————-

ای آخر چسبان

———————————————-

خب این در خانه ای که نمیچسبه

———————————————-

اینجا ای آخر غیر چسبان

———————————————-

1091242663_343671