خوبی کرونا این بود که خیلیا یاد گرفتن اون ماسک بود نه…

خوبی کرونا این بود که خیلیا یاد گرفتن اون ماسک بود نه ماکس!

کاش واسه فلاسک هم یه کاری میکردن😂😂

———————————————-

😂😂😂😂
جالب بود

———————————————-

1139485125_351827

———————————————-

😂😂👍