1134043354_3126391134043354_312639

———————————————-

سلام ببخشید میشه بگید جواب این سوالها درسته یا نه

———————————————-

میشه جواب بدهید

———————————————-

2.5 برابردو چهارم رو میتونستی بازم ساده کنی

———————————————-

دو رو با ده و بیست و پنج رو با چهار ساده کن

———————————————-

البته بیست و پنج و چهار نمیشه