📚 آموزش مجازی ریاضی 🔴 کاردرکلاس ص۱۷ و۱۸ 📌مدرس: المیرا نیک…

📚 آموزش مجازی ریاضی
🔴 کاردرکلاس ص۱۷ و۱۸
📌مدرس: المیرا نیک طاش
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Join🔜😍کانال تخصصی ششم😍
🍃🌸 🌸🍃@shasomiyha123