📚 آموزش مجازی ریاضی 🔴 فعالیت ص۱۶ 📌مدرس: المیرا نیک طاش…

📚 آموزش مجازی ریاضی
🔴 فعالیت ص۱۶
📌مدرس: المیرا نیک طاش
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Join🔜😍کانال تخصصی ششم😍
🍃🌸 🌸🍃@shasomiyha123