چگالی مایعات از آیین اسحاقی،عزیز👏🏼👏🏼گل پسرمچگالی مایعات از آیین اسحاقی،عزیز👏🏼👏🏼گل پسرم

———————————————-

عالی بود👏👏👏موفق باشه گل پسر

———————————————-

ممنونم عزیزن

———————————————-

عالی بود
احسنت به این دانش آموز و
خدا قوت و دست مریزاد به معلم فعال و توانی اون 👌🌺

———————————————-

درود استاد ممنونم

واقعا برای،خودم هم شعف آور است با اینکه تدریس،مجازی،بوده همه عالی،آموختن تفریبا همه فیلم آزمایش فرستادن