#پ_2094 #حل_تمرین_ریاضی_ششم #ص19 #اعداد_صحیح اگر 12ظهر به…

#پ_2094

#حل_تمرین_ریاضی_ششم

#ص19

#اعداد_صحیح

اگر 12ظهر به عنوان مبدا فرض گردد ساعات زیر را با علامت مناسب نشان دهید.

الف) 12 ظهر

چون 12 به عنوان مبدا فرض شده است حکم صفر را دارد.

ب) سه ساعت قبل از ظهر

چون سه ساعت زیر صفر است آن را با علامت
-3

نشان می دهیم.

ج)7ساعت قبل از ظهر

همانند بالا 7- نشان داده می شود

د)11ساعت بعد از ظهر

چون بعد از ظهر است یعنی بعد از مبدا است با
+11

نشان می دهیم.

اما یک نکته فراموش نشود.

زمان هیچ گاه منفی نمی شود .

پس 3- به چه معناست؟

این به این معناست که از ساعت مبدا که 12 باشد سه ساعت به عقب برگردید

یعنی در واقع ساعت همان 9 است‌.

بعبارت دیگر از تمام زمان ها 12 ساعت کم کرده ایم.

مثلا 11ساعت قبل از ظهر یعنی
-11

یعنی ساعت

12-11=1

در واقع نوعی رمز می شود

-1
همان ساعت 11 است
چون
-1+12=11

زمان
-2
همان 10
-3
همان9
-4
همان5…

است.

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96.
@mahdiahmadileedari.