پایه #ششم درس# فارسی موضوع # نکات دستوری زبان فارسی نام و…

پایه #ششم
درس# فارسی
موضوع # نکات دستوری زبان فارسی
نام و نام #خانوادگی میترا امیری
مدرسه #شهید نقشبندی
شهرستان# سنندج
استان# کردستان