پایه# ششم درس# ریاضی موضوع #ضرب کسرها حل تمرینات مربوطه…

پایه# ششم
درس# ریاضی
موضوع #ضرب کسرها حل تمرینات مربوطه
صفحه# ۳۱
نام و نام خانوادگی# میترا امیری
مدرسه #شهید نقشبندی
شهرستان# سنندج ناحیه یک
استان #کردستان