همکاران به نظرتون این سوال ایراد داره؟همکاران به نظرتون این سوال ایراد داره؟

———————————————-

خب اگر یکان صفر باشه چی؟

———————————————-

اساتید نظر بدهند

———————————————-

کافیه رقم یکانش صفرباشه

———————————————-

مهساجان شما نظری مدارید؟
این سوال ایراد داره؟

———————————————-

همکاران نظری ندارید؟

———————————————-

نظری ندارید همکاران؟!

———————————————-

به نظرم درست چون تو بخش پذیری بر ۲ و ۵ ما به یکان نگاه میکنیم