ضمیمه اهل سنت هست؟

ضمیمه اهل سنت هست؟

———————————————-

اهل سنت رو ندارم

———————————————-

مرسی???

نمیدونین کجا پیدا کنم

———————————————-

از چند تا از اساتید میپرسم اگه پیدا کردم می‌فرستم خدمتتون

———————————————-

ممنونم???