سلام ۳ ساعت قبل از ظهر میشه ۳- ۹ ساعت قبل از ظهر میشه ۹-…

سلام
۳ ساعت قبل از ظهر میشه ۳-
۹ ساعت قبل از ظهر میشه ۹-
اینجا وقتی میگه ۱۲ ظهر را مبدا بگیرین یعنی صفر مبدا ( محور اعداد) حالا یک دایره بکشین و ۱۲ ظهر را صفر بذارین هر چه بعد از این ۱۲ بگیریم میشه علامتش مثبت و هر چه قبل از ظهر باشه میشه منفی
اینجا زمان نداریم فقط به صورت قرار دادی صفر مبدا را ۱۲ ظهر فرض کرده است .
ساعت ۲۰ میشه ۸ ساعت بعد از ۱۲ پس میشه ۸+
یا ۵ بامداد میشه ۷ ساعت قبل از ۱۲ ظهر که میشه ۷-
پس می بینید که سوال مشکلی نداره

اگر ساعت یا زمان را خواست میشه ۹ صبح ولی اینجا فاصله این ساعت ها تا مبدا به صورت عدد صحیح مدنظر هست .

———————————————-

توضیح مبدا ساعت ۱۲?