سلام خسته نباشید با توجه به اینکه آزمایشات ششم بیشتر از…

سلام خسته نباشید با توجه به اینکه آزمایشات ششم بیشتر از مواد شیمیایی هست ونمی شه از بچه ها خواست تو خونه انجام بدهند شما چه پیشنهادی می کنید.خواستم از تجربیات اساتید هم استفاده کنم

———————————————-

سلام بهتره فیلم آزمایشهارابفرستیم گروه

———————————————-

خیلی ممنون از راهنمایی وارسال فیلم ها زنده باشید

———————————————-

سپاسگزارم?