خواهشا میشه جواب بدید.الگوش چی میشه؟خواهشا میشه جواب بدید.الگوش چی میشه؟

———————————————-

2*2-3=1
3*3-3=6
4*4-3=13
5*5-3=23
..
79*79-3=

———————————————-

رابطه الگو

(شماره شکل+1)(شماره شکل+1)-3

———————————————-

متشکرم لطف کردید