📕 ریاضی ششم 📕 ازمون فصل ۲📕 ریاضی ششم

📕 ازمون فصل ۲

———————————————-

ببخشید پاسخنامه نداره؟

———————————————-

پاسخنامه تمرینات کتاب را دارد

———————————————-

سلام ببخشید این سوالها جوابی دارن