🎥 فیلم تدریس فصل اول ریاضی ششم ابتدایی ❇️فصل1 : عدد و…

🎥 فیلم تدریس فصل اول ریاضی ششم ابتدایی
❇️فصل1 : عدد و الگوهای عددی
🚸مبحث : اعداد صحیح
⏰ تدریس و آموزش فصل 1 تمرین مرور فصل1) حل سوالات ۴٫۵٫۶٫۷٫۸( #صفحه20
🔖ریاضی , #فصل1ریاضی , #ششم_ابتدایی
👩🏻‍🏫 مدرس : المیرا نیک طاش
📊📈📉