🎥 فیلم تدریس فصل اول ریاضی ششم ابتدایی ❇️#فصل1 : عدد و…

🎥 فیلم تدریس فصل اول ریاضی ششم ابتدایی
❇️#فصل1 : عدد و الگوهای عددی
🚸مبحث : اعداد صحیح
⏰ تدریس و آموزش فصل 1 تمرین مرور فصل1 #صفحه20 )فرهنگ نوشتن(
🔖ریاضی , #فصل1ریاضی , #ششم_ابتدایی
👩🏻‍🏫 مدرس : المیرا نیک طاش
📊📈📉