چگالی سکه برجیوه @sheshomepouya @tadrisnovinkhanommaleki…چگالی سکه برجیوه
@sheshomepouya
@tadrisnovinkhanommaleki
مدرس پایه ششم :خانم مالکی

———————————————-

درود برشما???

———————————————-

1091242663_343202

———————————————-

واقعا از فعالیت های شما خودم به شخصه لذت میبرم??

———————————————-

سلامت باشید
خواستم آزمایش زیر را به این صورت نمایش بدم
ببینید
???