پیکر پاک استاد #شجریان در خانه ابدی آرام گرفت و فرزندش…

پیکر پاک استاد #شجریان در خانه ابدی آرام گرفت و فرزندش همایون بر سر مزار پدر آواز “مرغ سحر” سر داد.

محل خاکسپاری استاد شجریان به دلیل فضای نامناسب، به درخواست خانواده‌شان تغییر کرد. در حالیکه محل خاکسپاری، روز گذشته در کنار مزار استاد اخوان‌ثالث آماده‌سازی و تصویر آن منتشر شده بود، امروز محل خاکسپاری تغییر کرد و پیکر استاد شجریان در کنار موزه در آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد.

تصویر رایان و همایون شجریان، پسران استاد در توس.

برداشت ازکانال پیر پرنیان اندیش
👇👇
@bare30p