مبدا ساعت ۱۲ صفر در نظر بگیرید

مبدا ساعت ۱۲ صفر در نظر بگیرید

———————————————-

گفته یک بعدازظهر رو مبدا در نظر بگیرین.
من فقط میخوام بدونم مثلا ۳ ساعت قبل از ظهر میشه منفی ده؟؟ یعنی ده صبح؟
همین

———————————————-

سلام نه همون-۳

———————————————-

مرسی🌹

———————————————-

نه شما محور اعداد صحیح رو در نظر بگیرید ساعتو رها کنید