سوال ۱۰ رو میشه جواب بدین لطفا؟؟🙏🙏سوال ۱۰ رو میشه جواب بدین لطفا؟؟🙏🙏

———————————————-

🙏🙏🙏🙏

———————————————-

هیچکس جواب منو نمیده؟؟😢

———————————————-

نه چون دانش آموزی و باید خود تلاش کنیم و یاد بگیری

———————————————-

ماشالا به شما و قضاوتای چشم بسته تون😐😐

———————————————-

از سادگی این مطلب شک کردم که شما دانسته آموزید یا معلم

———————————————-

عفو بفرمایید دانای کل

———————————————-

بد فهمی داره این سوال

———————————————-

خداییش این سواله بده

———————————————-

برای این سوال به مبدا کار نداریم باید ۲ مورد را در نظر بگیریم :
۱) فاصله زمان های داده شده از مبدا
۲) به صورت قرار دادی یک ساعت رسم کنید در این سوال ۱ بعد از ظهر را مبدا می گیریم در جهت ساعتگرد و بعد از ظهر + و پادرساعتگرد و قبل از ظهر –
حالا ۳ ساعت قبل از ظهر = ۳ –
۷ ساعت بعد از ظهر = ۷ +
ساعت ۵ بعد از ظهر = ۴ +
۵ ساعت قبل از ظهر = ۵ –