سلام یک زیر دریایی در عمق ۳۵۰متری از سطح دریا قرار دارد….

سلام
یک زیر دریایی در عمق ۳۵۰متری از سطح دریا قرار دارد. یک هواپیما در ارتفاع ۵۳۰متری از سطح دریا پرواز میکند . فاصله هواپیما تا زیر دریایی چقدر است؟

———————————————-

350+530=880

———————————————-

ممنونم.

———————————————-

1134043354_312388

———————————————-

یا علی مدد