سلام لطفا راهنمایی کنید 8 ;24 ;48 ;80

سلام
لطفا راهنمایی کنید
8 ;24 ;48 ;80

———————————————-

عدد بعدی؟

———————————————-

سلام رابطش اینه 👆
بعدی میشه ۱۲۰

———————————————-

8 24 48 80 120
+16 +24 +32 +40
+8 +8 +8