سلام دوستان لطفاً اعداد بعدي اين الگو رو راهنمايي كنيد 2…

سلام دوستان لطفاً اعداد بعدي اين الگو رو راهنمايي كنيد

2 , 3 , 8 , 31 , ….. , …..

———————————————-

2–3–8–31–154–
دو ضربدر دو منهای یک3
سه ضربدر سه منهای یک8
8ضربدر4منهای یک31
31ضربدر5منهای یک154
154ضربدر6منهای یک
تعداد ضربدرشماره شکل بعدی منهای یک

فکر کنم……..

———————————————-

الگو

2 3 8 31

2

2 ×2 -1 =3

3 ×3 -1 =8

8 ×4 -1 =31

31 ×5 -1 =154

تعداد قبلی × شماره شکل منهای 1