سلام دوستان. رابطه الگو سوال ۱.سلام دوستان. رابطه الگو سوال ۱.

———————————————-

۱۷+۸=۲۵
۲۵+۷=۳۲
۳۲+۵=۳۷

۳۷+۱۰=۴۷
۴۷+۱۱=۵۸
۵۸+۷=۶۵

———————————————-

1091242663_343161

———————————————-

عزیزم میشه بیشتر توضیح بدید