درس #فارسی – پایه #ششم_ابتدایی ساعت ١١:٣٠ جمعه ١٨ مهر ٩٩…

درس #فارسی –
پایه #ششم_ابتدایی

ساعت ١١:٣٠
جمعه ١٨ مهر ٩٩

پخش شده از #شبکه_آموزش_سیما

🅰 @shabake_amoozesh