آهای، خبردار همایون شجریان آهنگساز: سهراب پورناظری شاعر:…

آهای، خبردار

همایون شجریان
آهنگساز: سهراب پورناظری
شاعر: حسین منزوی

کوچه‌های شهر
پُرِ ولگرده
دل، پُرِ درده
شب، پر مرد و
پر نامرده