1091242663_3429511091242663_342951

———————————————-

همکاران گرامی کسی جواب این الگو رو میدونه؟

———————————————-

؟جواب این الگو چی میشه؟

———————————————-

الگو

۲_ …._۶_…._۸

بین ۲ و ۶ و بین ۶ و۸ چه عددی باید نوشت؟

———————————————-

هیچ عددی اگه سوال دانش آموزه سرکاری فرستاده

———————————————-

منم همینو گفتم معلمشون اصرار داره درسته حل کنن