1091242663_3428711091242663_342871

———————————————-

سلام این سوالو یه راهنمایی میکنین

———————————————-

دوستان

———————————————-

مادربزرگ پردردسر

———————————————-

خیلی سوال بدیه

———————————————-

این سوالو ندیدید 😔

———————————————-

بی خیالش . معلوم نیست کی طرحش کرده😐

———————————————-

باشه
یکی داده بود حل کنم

———————————————-

ایراد داره چون الگو مثلثیه ولی ۱۱۵ نمیخوره بهش

———————————————-

دقیقا من تا یه جایی رفتم ولی ۱۰۵ و ۱۲۰ داشت اما ۱۱۵ نه