🖤🖤🖤روحت شاد استاد بی بدیل بچه بودیم زمان افطار به عشق…

🖤🖤🖤روحت شاد استاد بی بدیل
بچه بودیم زمان افطار به عشق ربنایت سفره آماده میکردیم
آشپزخانه هم بودیم صدای تلویزیون رو زیاد میکردیم تا صدای بی بدیل ت را بشنویم
هزاران حیف😔

———————————————-

دقیقا استاد
خداوند روحش را شاد وبا اولیاء الهی محشورنماید.
تسلیت به خانواده ی محترم استاد شجریان
باذکرصلوات و قرائت فاتحه روحش را شاد کنیم.

———————————————-

کدرسته

———————————————-

🙏👌🌸

———————————————-

زنده باشید