📚 جلسه 33 تدریس ریاضی ششم 📕مبحث راهبرد حل مسئله به کمک…

📚 جلسه 33 تدریس ریاضی ششم
📕مبحث راهبرد حل مسئله به کمک شکل
📘فصل دوم _ کسرها

📒مدرس: حسین زاده – بابلسر