🎥👈 فیلم آموزش هجا #ششم ابتدایی ❇️👈 #درس_چهارم : #فارسی ⏰👈…🎥👈 فیلم آموزش هجا #ششم ابتدایی
❇️👈 #درس_چهارم : #فارسی
⏰👈 دانش زبانی درس سوم فارسی ششم ابتدایی_ قسمت دوم
🔖👈#فارسی #ششم_ابتدایی
👩🏻‍🏫👈 مدرس : سرکار خانم فاطمه نیک آیین

———————————————-

دستتون درد نکنه اینو در گروه دیدم
اما منظورم یه اسلاید ساده بود
به هر حال لطف کردید