🅰️ به امید خدا بنا داریم هر روز فیلم هایی به عنوان هدیه…

🅰️ به امید خدا بنا داریم هر روز فیلم هایی به عنوان هدیه از پک های ارزشمند ریاضیات با آل یاسین را در اختیار دانش آموزان و دانشجویان کشور در تمامی پایه‌ها و رشته ها قرار دهیم

🅱️ با انتشار این پست در گروه های مختلف ، بچه ها را یاری کنید که براحتی بتوانند هدایای خود را دریافت کنند

پایه اول ریاضیات با آل یاسین

پایه دوم ریاضیات با آل یاسین

پایه سوم ریاضیات با آل یاسین

پایه چهارم ریاضیات با آل یاسین

پایه پنجم ریاضیات با آل یاسین

پایه ششم ریاضیات با آل یاسین

پایه هفتم ریاضیات با آل یاسین

پایه هشتم ریاضیات با آل یاسین

پایه نهم ریاضیات با آل یاسین

پایه دهم ریاضیات با آل یاسین

پایه یازدهم ریاضیات با آل یاسین

پایه دوازدهم ریاضیات با آل یاسین

کنکور ارشد و دکتری ریاضیات با آل یاسین