‍ دست های تو صبحی روشن اند صبح جمعه پاییز که زیر ملافه…

‍ دست های تو
صبحی روشن اند
صبح جمعه پاییز
که زیر ملافه سردی
به موسبقی دوری گوش می کنم

#محمد_شمس_لنگرودی

درود بر نیک اندیشان

صبح جمعهء پاییزی تان گرم وروشن ازمهرخدا باد
🍁🍁
👇👇
@bare30p