نکاتی در مورد مقایسه کسر ها و هم مخرج کردن اگه دارید…

نکاتی در مورد مقایسه کسر ها و هم مخرج کردن اگه دارید بفرستید ..مررسی

———————————————-

در مقایسه کسرها بهترین کار استفاده از کسر طلایی است ینی یک کسر که مقدارشو میدونیم چقد میشه مثل یک دوم که میشه نیم بقیه را با اون مقایسه میکنیم اوتوقت یا بیشتر از اون یا کمتر از اون قرار میگیرن از روش هم مخرج کردن راحت میتونیم مقایسه کنیم