صدای ربنای استاد شجریان اولین صدایی بود که من از او در…صدای ربنای استاد شجریان
اولین صدایی بود که من از او در دنیای کودکی شنیدم .
در همان حال معنوی پاک کودکانه که حس میکردم پای سفره افطار به خدا نزدیک ترم
به سوی همان خدا برگشت…
سفر بخیر خسروی آواز…سفر بسلامت…
@my_0range6452

———————————————-

چقدر با این صدا خاطره داریم
روحش شاد و یادش گرامی