سلام .‌لطفا ببینید پاسخ ها درستن؟ مخصوصا تمرین ۲۵سلام .‌لطفا ببینید پاسخ ها درستن؟
مخصوصا تمرین ۲۵

———————————————-

سوال ۲۵میگه بین
۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
به ۵۰۰۰۰نزدیک تر
۴۷۵۲

———————————————-

درسته ممنون من فکر کردم به ۵۰ هزار نزدیکتره چشام از نوشتن تخته ها خسته شدن

———————————————-

عزیزم🌺❤️

———————————————-

البته
۴۷۵۲۰
میشه صفر را جاگذاشتید

———————————————-

بقیه درستن؟

———————————————-

الف، کوچکترین رو ننوشتید

———————————————-

سوال ۲۴ قسمت و

———————————————-

نوشتم

———————————————-

اوکی

———————————————-

تمرین ۲۵ الف

———————————————-

آها بله متوجه شدم
۲۲۲۲۴۵۷
کوچکترین
۷۷۷۷۵۴۲
بزرگترین

———————————————-

1091242663_342900