سلام هم خانواده هلاک ، هلاکت ،مهلک واستهلاک درسته

سلام هم خانواده هلاک ، هلاکت ،مهلک واستهلاک درسته

———————————————-

سلام
آره درسته
مستهلک هم هست

———————————————-

تهلک چطور

———————————————-

بر وزن تفعل هست
برای ابتدایی سخته

———————————————-

ممنون لطف کردید